Bridgeplezier en arbitrage

Een veel voorkomend misverstand: Als de arbiter er bij wordt gehaald, lijkt het alsof dat ten koste gaat van het plezier dat men aan zijn avondje bridge beleeft. Als je in de huiskamer bridge speelt, doe je dat meestal uitsluitend voor je plezier. Je neemt het niet zo nauw met regeltjes en als iemand een keer een vergissing maakt, dan laat je dat gewoon herstellen. Onder het motto "we spelen niet met het mes op tafel" worden de meeste fouten "met de mantel der liefde" toegedekt.

Bridge op een club is natuurlijk ook voor je plezier, maar er wordt wel degelijk een wedstrijd gespeeld. Elke avond blijft u nog even voor de uitslag en elke week kijkt u uit naar de totaalstand. Als er geen sprake van een competitie zou zijn en we uitsluitend voor ons plezier bridgen, kunnen we die uitslag net zo goed gewoon afschaffen. Een wedstrijd wordt gespeeld volgens spelregels. Bridge dus ook. Over die spelregels wil ik deze keer een en ander kwijt.

Als iemand bijvoorbeeld in een Sans Atout contract een vrije ruiten 10 over heeft en hij gooit hem weg op een hartenslag, is dat jammer. Hij maakt een vergissing en helaas is hij nu 1 down. Als iemand in de tweede slag verzaakt en je komt er in de zesde slag achter, zal de verzaker vaak aangeven dat het geen invloed heeft, dus waar doen we moeilijk over. Als u echter de arbiter erbij haalt (en dat moet u dus doen), dan bestaat de kans dat de verzaker een reglementaire boete krijgt in de vorm van een strafslag. In plaats van het contract te maken gaat hij dan 1 down. Er is geen verschil tussen beide vergissingen, alleen wordt de tweede nog te vaak bedekt met de mantel der liefde. Onder het mom dat we niet zo fanatiek zijn, wordt onderling uitgemaakt wat we moeten doen.

In het voetbal is de buitenspelregel een bekend fenomeen. De verdediging van veel ploegen is gebaseerd op de "buitenspel val". Je stelt je zodanig op, dat als de tegenstander de bal krijgt, hij buitenspel staat, zodat je een vrije trap krijgt en dus weer balbezit hebt. Niets bijzonders, is heel normaal. Het is dus geen probleem als je van de spelregels gebruik maakt en als iemand de regels overtreedt, ben je vaak een dief van jezelf als je daar geen gebruik van maakt. Het klinkt vaak hard, maar als iemand een fout maakt heb je het volste recht om daar gebruik van te maken. Het is dan geen verschil of iemand voor de beurt uitkomt of een vrije ruiten 10 weggooit.

Als er een onregelmatigheid is, probeer dat dan niet zelf op te lossen, maar roep de arbiter erbij. De arbiter is er voor opgeleid om spelsituaties te beoordelen en te corrigeren en als u daar voordeel bij hebt, is daar niets mis mee. Uiteindelijk hebt u het niet uitgelokt, maar heeft iemand gewoon niet op zitten letten. Vaak kunt u bij bepaalde fout situaties kiezen uit verschillende alternatieven. Het ligt dan voor de hand, dat u de keuze maakt die voor u het meest gunstig is en dat is uw volste recht. Maak daar gebruik van, net zoals u gebruik maakt van het afgooien van die ruiten 10.

Even de belangrijkste zaken op een rijtje:

Uiteraard zijn er ook nog situaties die op zich goed bedoeld zijn, maar die uitnodigen tot "vals spel". Zo is elk commentaar dat partners tegenover elkaar of tegenover anderen leveren tijdens de bieding een ongeoorloofde informatie. Zo lang er niets gevraagd wordt, mag u niet praten tijdens het bieden en als u gevraagd wordt wat het bod van uw partner betekent, mag u alleen zeggen welke afspraken of gewoontes u daarover hebt. Als u zelf niet precies weet wat uw partner bedoelt, mag u nooit vertellen wat u denkt. U geeft uw partner daarmee een ongeoorloofde informatie! U mag alleen zeggen: "We hebben daar geen afspraken over".


Terug naar het overzicht Achterkantjes
Terug naar hoofd menu