Vind de goede richting


Noord

ª A 5 4 3 2

© A H V

¨ B 2

§ A 3 2

Zuid

ª H V 9 8

© B 3 2

¨ A H V

§ H V B

Zuid speelt 7SA met bovenstaande kaart. West komt uit met Ha 4.

De dertiende slag moet uit de schoppens komen. Nadat u de uitkomst met Ha aas hebt genomen, speelt u schoppen vanuit Noord. Welke schoppen? Eerst antwoorden en dan pas verder lezen.

Als de schoppens 2-2 of 3-1 zitten, kan dit contract niet down. Nu zal je altijd zien, dat ze 4-0 zitten en dan is het opletten geblazen: Als de ontbrekende 4 schoppens op 1 hand zitten, dan is het contract alleen te maken als ze in Oost zitten. Je hebt dan een dubbele snit nodig op H en V. Als de ontbrekende 4 schoppens op West zitten, hoeft West alleen maar de boer te zetten om daarna de 10 te incasseren.

Winnende speelwijze is dus Schoppenaas slaan, zien dat West ze niet heeft. Nu een herhaalde snit op de H en V om de 10 en Boer op te vangen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noord

ª A 5 4 3 2

© A H V

¨ B 2

§ A 3 2

Zuid

ª H V 10 9

© B 3 2

¨ A H V

§ H V B

Nee, dit is niet hetzelfde spel als boven. Kijk goed naar het verschil. Ook hier 7 SA door Zuid te spelen en uitkomst is Ha 4.

Ook hier wordt de uitkomst met Ha aas genomen en moet schoppen worden ontwikkeld. Welke schoppen? Eerst antwoorden en dan pas verder lezen.

Verschil tussen dit spel en het voorgaande is de schoppen 10. In het vorige spel ontbrak 10 en B, waardoor je die alleen kunt vangen als je dubbel kunt snijden. In dit spel mis je alleen de B en die is naar twee kanten eruit te snijden. In dit geval speel je dus eerst schoppen naar de H. Ontdek vervolgens dat Oost ze niet heeft en dan dus de snit naar de aas. Als West ze niet zou hebben, kun je alsnog een snit nemen over Oost. In dit geval is de 7SA dus altijd te maken, ongeacht waar de schoppens zitten.

Wij vonden het zo treffend, dat het al dan niet bezitten van de 10 de speelwijze zo om kan gooien, dat wij u dit niet wilden onthouden.

Veel plezier


Terug naar het overzicht Achterkantjes
Terug naar hoofd menu