De juiste gang van zaken bij het bieden

De biddingbox is een stuk gereedschap dat een groot aantal problemen oplost die bij het mondeling bieden kunnen voorkomen. Ook kan men door gebruik van de biddingbox zich beter concentreren tijdens het bieden.

Er kunnen zich tijdens het bieden met een box diverse onregelmatigheden voor doen. b.v.:

1. Indien u 1 schoppen wilde bieden maar u vertrekt zich en biedt 1 SA, kunt u deze in één beweging wijziging door 1 schoppen. Ook als de linker tegenstander een bod heeft gedaan en uw partner nog niet geboden heeft kunt u straffeloos uw bod herstellen. De linker tegenstander mag nu ook zijn bod straffeloos wijzigen.

2. Het is verboden indien u nog niet aan de beurt bent uw biddingbox aan te raken. Uw tegenstanders kunnen hiervoor om arbitrage vragen.

3. Ook is het verboden indien u aan de beurt bent om te bieden, eerst de indruk te wekken dat u gaat passen of een bod gaat doen, daarna toch een bod te doen of te passen, om vervolgens weer te passen of een bod uit te brengen Beide handelingen zijn ten strengste verboden. De biddingbox is bedoeld om datgene wat U ZOU ZEGGEN neer te leggen. Arbitrage is dan ook onvermijdelijk.

4. Een verandering van gedachten nadat u een bod heeft gedaan is verboden. b.v. U biedt 1 harten en herstelt dit in één beweging in 2 ruiten of pas. Dat mag dus niet.

Uitleg van biedingen

Gedurende het bieden en vóór de laatste pas mag iedere speler om een volledige verklaring vragen van iedere bieding die door de tegenstander is gedaan, MAAR SLECHTS WANNEER MEN AAN DE BEURT IS OM TE BIEDEN. Na de laatste pas en ook nog gedurende het spelen mogen de leider en de beide tegenspelers (dus niet de dummy) een dergelijke verklaring vragen maar slechts wanneer zij zelf aan de beurt zijn om te spelen.

Een uitzondering hierop geldt voor de partner van de tegenstander die moet uitkomen, nadat deze de kaart die men wil voorspelen met de beeldzijde naar beneden op tafel heeft gelegd. Een verzoek om uitleg mag uitsluitend gericht worden tot (en de uitleg mag uitsluitend gegeven worden door) de partner van de speler omtrent wiens bieding uitleg verlangd wordt.

De rondpas

Nadat het bieden is gesloten en geen enkele speler een andere bieding dan `pas' heeft gedaan, worden de handen zonder te spelen weer in het bord gedaan. Er mag dan geen nieuwe gift plaats vinden.

U zult zeggen "we komen toch om te bridgen en niet om te passen". U komt echter ook om een wedstrijd te spelen en is het dus zaak dat anderen niet weten wat er met een spel gebeurd is. Als u na een rondpas opnieuw zou schudden, weet een volgend paar dat op dit spel is gespeeld (anders was er wel opnieuw geschud). Dit kan een eerlijke competitie negatief beïnvloeden, vandaar dat na een rondpas NIET OPNIEUW mag worden geschud.

Waar gebeurd:

In de vierde ronde wordt rondgepast. Nu ontdekt de gever, dat ruiten aas achter de 4 zat en hij had moeten openen (kennelijk zijn kaarten niet geteld). In de eerste ronde wordt opnieuw geschud en in de vierde ronde krijg je een nul. Dat is een oneerlijke gang van zaken in de wedstrijd!

Bij een onregelmatigheid, vragen of twijfel: Altijd de arbiter roepen!!


Terug naar het overzicht Achterkantjes
Terug naar hoofd menu