Muiderberg

Uitgangspunt
Muiderberg wordt vooral gebruikt om het de tegenstander moeilijk te maken en de bieding te verstoren. Het kent ook gevaren: je gaat down terwijl je score vaak slechter is dan na "gewoon" passen.

Muiderberg is aan strikte regels gebonden voor wat betreft de spelregels. Hier is het niet toegestaan een vergissing te begaan en een verkeerd geboden of verkeerd uitgelegde Muiderberg resulteert dan altijd in een gemiddelde min (maximaal 40%) of erger. De voorwaarde voor Muiderberg is:

5 10 punten, vijfkaart hoge kleur, minimaal vierkaart lage kleur, geen andere vierkaart hoge kleur.

Let op: de vijfkaart moet exact een vijfkaart zijn en dus geen zeskaart. Uit "overlevingsdoeleinden" is het handig om pas Muiderberg te bieden met maximaal 8 losers (7 losers indien kwetsbaar).

De Muiderberg opening
Het openingsbod voor een Muiderberg is 2© of 2ª . Partner moet dit alerteren en desgevraagd uitleggen. Als je multi-landi speelt, geldt het 2© of 2ª bod ook als Muiderberg als er gevolgd wordt na een 1SA opening van de tegenpartij.

De mogelijke antwoorden
De volgende antwoorden zijn mogelijk op een Muiderberg opening:

Pas Van mij niets te verwachten.
2ª (na 2© opening) geen steun in © , wel een vijfkaart ª , geen manche interesse
3© (na 2ª opening) geen steun in ª , wel een goede vijfkaart © , geen manche interesse
2SA In principe interesse in een manche, vraagt om de lage kleur

3§ vierkaart klaveren
3¨ vierkaart ruiten
3© vijfkaart klaveren
3ª vijfkaart ruiten
3§ Wil liever lage kleur spelen. Als je vierkaart § is, pas dan; anders bied 3¨
3¨ Interesse in de manche. Bij overwaarde (minder losers dan beloofd) maak er 4 van, anders terug naar openingskleur op 3 hoogte
3© /3ª pre-emptief: geen manche interesse, wel steun in de openingskleur
4© /4ª Fit gevonden, overwaarde, laten we de manche spelen.

De bedoeling van de hele conventie is zo snel mogelijk een fit te vinden in de hoge kleuren om te voorkomen dat de tegenstander de fit vindt en de manche gaat bieden. Vaak zal de tegenstander te hoog eindigen en daardoor down gaan, terwijl ze zonder Muiderberg van de tegenpartij in het juiste contract zouden zijn gekomen. Verder is het niet erg als je op 4ª twee down gaat als de tegenpartij gemakkelijk 4© kan maken en op 5© down gaat. Let wel op de kwetsbaarheid, want kwetsbaar gedoubleerd 2 down levert de tegenstander meer punten op dan niet-kwetsbaar de manche spelen.

Als je 3§ biedt, moet je minimaal twee driekaarten in de lage kleuren hebben. Als partner een vierkaart ¨ heeft en jij hebt er maar 2, dan hebben de tegenstanders er 7 en dan zal je altijd zien, dat die 5-2 verdeeld zitten.

Samenvattend
Muiderberg is een handige conventie om het de tegenstander moeilijk te maken. Je moet echter oppassen, dat het niet eindigt in een zelfmoord. Het is niet de bedoeling de tegenstander meer punten te geven dan wanneer je helemaal niet zou hebben geboden. Voorzichtigheid is geboden. Let dus vooral op kwetsbaarheid, aantal losers en het vinden van de juiste kleur.

Ook zal je een alternatief moeten vinden voor de "ouderwetse" sterke opening van 2© of 2ª (acht slagen). Sommigen beperken zich uit nood tot een opening op 1 hoogte, een alternatief is de 2§ opening zowel forcing (23+ punten) als semi-forcing (8+ slagen) te gebruiken. Er zijn dus nog wel wat consequenties bij het spelen van Muiderberg, maar het heeft ook vele voordelen.

Succes ermee.


Terug naar het overzicht Achterkantjes
Terug naar hoofd menu