De regel van 11

Deze regel wordt gebruikt bij uitkomst tegen een SA contract. Bedoeling is, dat degene die uitkomt, dit doet met de "vierde van boven". Door deze kaart van 11 af te trekken, kunt u weten hoeveel kaarten er zoek zijn die hoger zijn dan de uitkomst. Vaak kunt u in de eerste slag al weten hoe deze kleur bij de leider in elkaar zit.

Voorbeeld:
Partner start met Ha 5. Er zijn dus 6 kaarten zoek (11-5=6) die hoger zijn dan de 5. U zelf hebt de Vrouw en de 8. De dummy gaat open en daar liggen Boer, 7 en 3. U telt dus 4 kaarten hoger dan de 5, dus heeft de leider er 2.

Wat denkt u van de volgende situatie:
Partner komt uit met de 8, in de dummy ligt boer, 4, 3 en 2 en u hebt Aas, 9 en 5. De leider laat de dummy de 2 bijspelen. Door de regel van 11 te hanteren weet u dat u gerust de 5 kunt bijspelen want de leider heeft geen kaart die hoger is dan de 8.

Op uw systeemkaart moet u dan wel melden, dat tegen SA contracten normaal gesproken met de 4e van boven wordt gestart.

Wanneer speelt u niet de regel van 11?

Partner heeft een kleur geboden
Als uw partner tijdens het bieden een kleur heeft laten horen start u in die kleur. Normaal gesproken met de hoogste; als u de heer in 3-en heeft mag u ook met een kleintje starten, zodat u, nadat u de tweede slag met de heer hebt gemaakt alsnog kan oversteken voor partners lengte.

Er zijn slechts twee redenen om niet met partners kleur te starten:

Rechts heeft jouw langste kleur geboden
Als de leider jouw langste kleur heeft geboden, zal een start in die kleur hem een extra slag opleveren. Je speelt immers naar zijn vork. In dat geval moet je wachten totdat hij zelf die kleur aanvalt. Het beste is dan te starten met de tweede geboden kleur van de linker tegenstander of met een kleur die overgeslagen is tijdens het bieden (vaak een hoge kleur).

Het kan geen kwaad te starten met je langste kleur als de linker tegenstander die kleur heeft geboden. Je gaat dan "door het sterk" en de leider moet maar weten dat je partner daar weinig in zal hebben.

Je hebt een singleton
Ondanks dat je geen introefwaarden ontwikkelt (er wordt immers Sans gespeeld) is het wel waarschijnlijk dat je partner lengte heeft in die kleur. Ook hier geldt: als de leider de kleur heeft geboden, denk er dan nog eens over na, maar zeker een niet geboden kleur belooft lengte bij partner en is dus een ideale uitkomst.


Terug naar het overzicht Achterkantjes
Terug naar hoofd menu