De regel van 2 en 3

Deze regel wordt gebruikt bij een volgbod. In tegenstelling tot een opening (daar tellen de punten) wordt een volgbod gedaan op grond van slagen. Afhankelijk van de kwetsbaarheid mag je jezelf 2 (kwetsbaar) of 3 (niet kwetsbaar) down bieden. Bij een doublet krijgt de tegenpartij dan minder punten dan wanneer ze de manche zouden hebben geboden. Zou je meer down gaan, dan maak je het de tegenstander wel heel gemakkelijk om een top te scoren. Je gaat natuurlijk pas "uitnemen" als de tegenstander de manche heeft geboden en je denkt dat die gemaakt gaat worden!

In de strijd om de deelscore kan je wel een volgbod laten horen om het de opbouw bij de tegenstander wat moeilijker te maken. Vaak heeft een doublet een informatietief karakter en is niet meteen als straf bedoeld zolang er op 2-niveau wordt geboden.

Hoe tel je slagen?
Om de regel van 2 en 3 toe te passen, moet je wel weten hoe je slagen moet tellen. Dat gaat als volgt:

Uitgaande van een normale verdeling, krijgt iedereen drie kaarten in een kleur. Vervolgens houdt één speler een vierde kaart over. Als je een kleur drie maal hebt gespeeld en iedereen heeft bekend, dan maak je met de vierde kaart (zelfs met de 2) nog een slag. Dat houdt in, dat je voor het tellen van slagen alleen kijkt naar de hoogste drie kaarten van een kleur die je bezit. Elke 4e, 5e, 6e enzovoort kaart mag je als slag tellen. Heeft de tegenpartij die kleur geboden, dan telt de 4e, c.q. 5e kaart niet meteen als slag en is het misschien beter om tegen te gaan spelen.

Bij de hoogste drie kaarten in een kleur tel je voor Aas, Heer c.q. Vrouw een slag. Als je slechts twee kaarten in een kleur hebt, zijn alleen Aas en Heer een slag en als je een singleton hebt, telt alleen het Aas.

Je telt op deze manier voor elke kleur het aantal slagen, en je weet hoeveel slagen je in totaal kunt maken. Natuurlijk gaat deze regel niet altijd op (bij een vijfkaart maakt je alleen de 4e en 5e slag als de tegenpartij geen vijf- of zeskaart op 1 hand heeft), maar het is opvallend hoe vaak deze regel wel uitkomt. Even oefenen:

Aas, Vrouw, 10, 7 : 3 slagen
Heer, Boer, 2 : 1 slag
10, 9, 8, 7, 3, 2 : 3 slagen
Vrouw, 8 : geen slag
Aas, Heer, Boer, 9, 8 : 4 slagen (houd dus geen rekening met een snit)


Terug naar het overzicht Achterkantjes
Terug naar hoofd menu