De regel van 7

Deze regel wordt gebruikt door de leider bij het spelen van een SA contract. Omdat SA tegenspelers door middel van lengteslagen proberen een contract down te spelen, is het uw taak als leider hen dit zo moeilijk mogelijk te maken. Hiervoor is de regel van 7 uitgevonden en die houdt in:

Tel de kaarten die u en de dummy in de kleur hebben waarmee de tegenpartij voorspeelt. Trek dit aantal af van 7 en u weet hoeveel slagen u die kleur moet ophouden.

Achtergrond van deze regel is dat wanneer de tegenpartij een vijfkaart heeft, u de kleur net zo lang moet ophouden, totdat de partner van de tegenstander die kleur niet meer heeft. Voorbeeld: Tegenpartij start met Harten 5. Dummy heeft de 10, 7 en 3 en u hebt Aas, boer en 6. Samen hebt u 6 hartens, dus moet u (7-6=1) 1 maal de slag ophouden.

De tegenpartij heeft bij een 5 kaart 2 kaarten bij de partner en door de eerste slag op te houden en de tweede te nemen, heeft de tegenstander geen entree meer en kunt u met een gerust hart snijden over de "gevaarlijke hand" met de 5 kaart. Mocht achteraf de kleur 4-3 zitten, dan haalt de tegenpartij geen extra lengteslag, dus was er van het begin af aan geen gevaar.

Als u in bovenstaand voorbeeld een "gratis" snit wilt nemen door de 10 te zetten in de dummy, bedenk dan wat er kan gebeuren als de rechtertegenstander toevallig de vrouw heeft en later aan slag kan komen en harten voorspeelt.

Laat echter uw verstand prevaleren boven "regels". Als u in bovenstaande situatie in de dummy klein zet en rechts de vrouw speelt, neem dan die slag met het aas. Daarna zorgen boer en tien voor een opvang (alleen de heer is hoger) en maakt u dus twee slagen waar u anders 1 slag maakt en tempo verliest.


Terug naar het overzicht Achterkantjes
Terug naar hoofd menu