De doublet reeks Deel 2: Het competitieve doublet

Partner opent en er wordt tussengeboden
Stel, het bieden gaat als volgt:
Partner     Rechts     Jij       Links
1§            pas           1ª       2©
pas           pas             .

Daar zit je dan. Je hebt wel de meerderheid van de punten en je wilt de tegenpartij niet zonder meer 2 harten laten spelen. Voor 3§ heb je een vierkaart Klaveren nodig, 2ª belooft een zeskaart of een heel goede vijfkaart schoppen en 3¨ is een reverse-bod en is manche forcing. Voor 2SA heb je een stop in Harten nodig. Door nu Doublet te geven, zeg je tegen partner precies zoals het ervoor staat. Partner heeft nu een aantal keuzes. Hij kan passen (en maakt er een strafdoublet van), hij kan jouw schoppen bieden, desnoods op een driekaart, hij kan SA bieden of 3§ herbieden. Meestal eindigt de bieding dan.

Dit doublet is een competitief doublet en gebeurt dus altijd in de tweede biedbeurt van de partner van de openaar. Het is een zgn. Optioneel doublet: partner mag passen en er een strafdoublet van maken of partner mag nogmaals bieden (en dan wellicht niet aan alle biedvoorwaarden voldoen).
Wanneer hanteer je een Competitief doublet:

Onderstaande situatie is een illustratie van de laatste regel:
Partner       Rechts     Jij           Links
1¨              pas           1©           1ª
pas             2ª             dbl

In dit geval is doublet competitief. Je vraagt partner nog een keer te bieden. Op elk bod pas je. Partner kan nu zelfs 3§ bieden, terwijl dat zonder jouw doublet overwaarde moet beloven en minstens ronde forcing is. Nu dus niet.

Partner doet een volgbod
Links       Partner       Rechts       Jij
1¨             1©             2¨            

Je weet eigenlijk heel weinig van partner, maar je hebt zelf een goede, verdeelde, kaart. Als je nu een doublet geeft vraag je partner zijn beste (ongeboden) kleur te bieden of zijn eigen kleur te herhalen. In deze situatie (partner volgt en jij geeft een doublet) heb je een minimale steun in partners kleur nodig (2-kaart) om in het geval van een kleur-herhaling in een maakbaar contract te komen.
Uiteraard bied je iets anders als je wel steun in partners kleur hebt of als je voldoende punten en/of lengte hebt om zelf een nieuwe kleur te introduceren.

Uitzondering op de regel
Er zijn twee uitzonderingen:
Partner       Rechts       Jij           Links
1¨             1ª             pas             2ª
pas            pas             dbl

Als de partner van de openaar eerst past op het volgbod en daarna doubleert, is het doublet voor straf. In eerste instantie werd namelijk gepast (strafpas) omdat dit ook de kleur van partner is en daarna wordt voor straf gedoubleerd.
Als de tegenpartij SA biedt en er wordt een doublet gegeven, dan is dit voor straf. De doubleerder gaat ervan uit, dat de tegenpartij down gaat.

Volgende keer: teruggekaatst doublet versus strafdoublet


Terug naar het overzicht Achterkantjes
Terug naar hoofd menu