Multi Coloured III : de verdediging ertegen

Als de tegenpartij multi opent, weet je over het algemeen niet of het een sterke- of zwakke opening is. Veel paren spelen alleen de zwakke multi, maar dan weet je nog steeds niet of het om de harten of schoppen gaat.

Direct achter de multi openaar
Als je direct achter de multi openaar zit, zit je in een bevoorrechte positie: er wordt altijd na jou nog geboden, dus je komt altijd nog een keer aan de beurt. Hier moet je gebruik van maken.

Eerst passen en afwachten
Als je direct achter de openaar zit en je hebt zelf een opening: dan is het het slimste om eerst te passen en even af te wachten. Je zal echt de eerste niet zijn die met 5 schoppens en een doubleton harten na een multi opening met twee schoppen volgt ("het zal wel om de harten gaan") om vervolgens tot de ontdekking te komen dat de multi openaar een 6-kaart schoppen bezat en je gaat dus troosteloos down. Je kan met je partner het volgende afspreken:

Als je direct achter de multi openaar past en in de volgende ronde toch biedt, heb je een opening. Als je direct achter de openaar een volgbod geeft, belooft dat minstens een 5 kaart in de geboden hoge kleur of een 6 kaart in de geboden lage kleur en heb je minder dan een opening aan punten. Een doublet (na eerst passen) is voor straf.

Direct een volgbod
Een direct volgbod van 2SA betekent: minimaal 18 punten en in de hoge kleuren een dekking. Met een beetje punten mee zit je op de manche of zelfs op slem. In dit specifieke geval is het zaak snel in de bieding te komen om te voorkomen dat de multi-openaar een fit vindt en jouw slem uitneemt en 3 down gaat (maar minder punten weggeeft dan wanneer ze jou dat slem laten spelen).

Doublet
Als je direct achter de multi openaar een doublet geeft, heb je geen 5 kaart hoog of 6 kaart laag maar wel een opening. Je partner moet zijn beste kleur bieden.

Als de partner van de multi openaar heeft geboden, weet je in ieder geval hoe sterk die partner is. Als hij 2 harten biedt, heeft hij minder dan 15 punten en geen steun in harten kleuren. Biedt hij 2 SA, dan weet je dat de kracht waarschijnlijk bij de tegenpartij zit en dus moet je je maar voorbereiden op tegenspel.

Als de derde man 2 harten biedt en je hebt zelf een biedbare 5 kaart schoppen of een 6 kaart laag, dan mag je volgen, maar je moet toch wel bijna een opening hebben. Heb je een opening en geen lengte, dan kan je besluiten te doubleer voor straf, anders pas je.

Als je partner direct na het 2 ruiten bod een doublet of volgbod heeft gegeven, mag je natuurlijk op dat bod reageren. De drempel om wat te bieden wordt een stuk lager, maar houd er rekening mee, dat je nog steeds niet weet of de openaar zwak of sterk is (dat kan je onderhand wel uit het biedverloop opmaken) en als hij zwak is, weet je nog steeds niet om welke kleur het gaat.

Punten tellen !
Let tenslotte op het al dan niet kwetsbaar zijn. Als je partner de 2 ruiten heeft gedoubleerd (een opening, geen lengte, dus ook wat in de kleur van de tegenpartij) en je hebt zelf een opening, dan is het best wel interessant om een kwetsbare tegenstander gedoubleerd down te spelen. Als voor jezelf de manche er (bijna) niet in zit, kan je een hoop punten verdienen als je de tegenstander kwetsbaar gedoubleerd 2 down speelt.

Ben je zelf kwetsbaar en kan je samen de manche spelen, dan is een doublet wellicht te kort. 2 Down levert gedoubleerd 300 of 500 punten op terwijl je 600 punten verdient als je zelf de manche speelt.

Als de multi openaar past op het 2 harten bod van zijn partner en jouw partner begint ineens te bieden, dan heeft hij dus eerst gepast om de zaak te bekijken en dus heeft hij een opening. Gewoon punten bij elkaar optellen (hij 13 en jij jouw punten) en je weet of je stopt in een deelscore of dat je naar de manche moet.

Je ziet: goed opletten en punten tellen. Multi heeft tot taak de tegenstander uit de bieding te houden of om ze te snel te hoog te laten bieden. Trap daar dus niet in en blijf alert. Als je bovenstaande punten goed in de gaten houdt, heb je daar zo weinig mogelijk last van. Goed met elkaar afspreken en veel oefenen.


Terug naar het overzicht Achterkantjes
Terug naar hoofd menu