Negatief doublet

Stel partner opent met 1 . Je hebt 8 punten en een vierkaart © . Je bent dus van plan om 1© te bieden, maar rechts van je wordt gevolgd met 1 . Wat nu?
Als je past, vertel je niet aan je partner dat je wat hebt in
© en je vertelt je 8 punten niet. Als je 2© biedt, verwacht partner minimaal 10 punten en als je 1SA biedt, geef je wel je 8 punten aan, maar vertel je nog steeds niet dat je een vierkaart in © hebt. Bovendien geef je aan mogelijk een stop in te hebben (kleur van de tegenpartij).

Om dit probleem op te lossen werd het negatief doublet uitgevonden. Het meest praktisch kan het als volgt worden gehanteerd:
Een negatief doublet belooft minimaal een vierkaart in de hoogste van de overgebleven kleuren en het belooft minimaal 7 punten. Het maakt in dit geval niet uit wie de kleuren heeft geboden (partner of tegenstander(s)). Als beide hoge kleuren reeds geboden werden, belooft een negatief doublet een verdeelde kaart en vraagt partner "iets" te bieden.
In het voorbeeld in de eerste alinea zou je dus doublet hebben gezegd.

Als je negatief doublet speelt, kan je meteen gebruik maken van het tussenbod van de tegenpartij om je lengte aan te geven: als je de overgebleven hoogste kleur noemt (in plaats van een doublet) beloof je een vijfkaart. Dat is handig om een 5-3 fit te vinden. Voorbeeld:

Partner

Tegenpartij

Jouw bod

Betekenis

1

1 ©

Doublet

Vierkaart

1

1 ©

1

Vijfkaart

1

1

Doublet

Vier+ kaart ©

1

1

2 ©

Vijf+ kaart © , minimaal 10 punten

1

1

1 ©

4+ kaart ©

1

1

Doublet

Beide hoge kleuren 4+ kaart

1

1

1 SA

Geen 4 kaart hoog

Het voorlaatste voorbeeld verdient een nadere uitleg. Als er lage kleuren worden geboden, kan je gewoon je vierkaart in de hoge kleur noemen. Als je beide hoge kleuren hebt en je geeft een doublet, dan zou je alleen een vierkaart schoppen beloven waardoor je een mogelijk hartenfit misloopt. Vandaar de regel, dat op 1 hoogte, nadat alleen lage kleuren geboden zijn een doublet beide hoge kleuren belooft.

Op 2 hoogte gaan we een stapje verder. Stel een biedverloop van 1
- 2 . Als je nu een doublet geeft, beloof je ook beide hoge kleuren, maar dat zou ook een 4-3 of 3-4 verdeling kunnen zijn. De openaar mag beslissen of hij past, zijn beste hoge kleur biedt, zijn kleur herhaalt (kan dan een 5-kaart zijn) of SA biedt. Als hij zijn beste hoge kleur biedt, is dat zonder sprong natuurlijk niet reverse.

Na een informatiedoublet van partner heeft een doublet een conventionele betekenis. In onderstaand voorbeeld belooft partner tolerantie in beide hoge kleuren. Als de rechter tegenstander biedt, moet partner steun in © hebben. Als je een vierkaart © hebt, bied je die dus. Met een doublet geef ja aan, dat je GEEN 4-kaart in © hebt, maar dat je in beide lage kleuren wat hebt. Laat de eindbeslissing dus aan partner.

1

Doublet

1

Doublet

Strafdoublet
Zolang beide partners nog geen kleur hebben geboden, is elk doublet informatief (hetzij een openingsdoublet, hetzij een negatief doublet). Op het moment dat beide partners een kleur hebben aangegeven is in principe elk doublet een strafdoublet. Als de tegenpartij de manche biedt en partner heeft altijd gepast dan is een doublet een strafdoublet. Heeft partner een kleur geboden (of een openingsdoublet gegeven), dan kan het doublet een negatief doublet zijn, dat ligt aan de afspraken.

Als stelregel kan je opnemen dat elk doublet onder 2SA een informatief of negatief doublet is. Dit moet ook op de systeemkaart staan bij conventies: Negatief doublet t/m 2 .

Conventionele biedingen
Bij het aangeven van de hoogste niet geboden kleur speelt het geen enkele rol of de reeds geboden kleuren wel of niet echt zijn. Voorbeeld:

2 (multi) - doublet - 2 - doublet belooft met het laatste doublet een vierkaart © .
Ook hier geldt weer: oefenen, oefenen en oefenen.


Terug naar het overzicht Achterkantjes
Terug naar hoofd menu