Een typisch geval van ongeoorloofde informatie

Tijdens het bieden en spelen mag u alleen informatie met uw partner uitwisselen door middel van bieden en signaleren. Elke andere vorm van informatie is ongeoorloofd. De ongeoorloofde informatie zelf is geen overtreding, maar het gebruik maken van die informatie wel. Onderstaand voorbeeld deed zich onlangs voor op onze club:

Zuid opent 1 klaveren. West volgt met 1SA. Noord past en Oost biedt 2 klaveren.

West alerteert dit bod niet en Zuid vraagt aan West om uitleg. West zegt hierover geen afspraken te hebben, dus de klaveren zal wel reëel zijn. Zuid past, West biedt 2SA en daarna past iedereen.

Noord komt uit en Oost gaat open. Op tafel ligt een driekaart schoppen, een vierkaart harten, een doubleton ruiten en een vierkaart klaveren. 8 Punten in totaal. Het contract wordt precies gemaakt, terwijl 3 Harten 1 down zou gaan. Aan Oost wordt nu gevraagd wat de bedoeling van 2 klaveren was: Stayman.

Als 1SA als een volgbod wordt gedaan, is het bij elke "normale" conventie zoals Stayman en Jacobi verplicht te alerteren (dit is alleen vrij van alerteren na een SA opening en niet na een volgbod). Als niet wordt gealerteerd, mag de tegenstander aannemen, dat de geboden kleur "echt" is. Het bieden van de kleur van de openaar heeft echter ook andere betekenissen, vandaar dat er gevraagd werd naar de betekenis.

Wat ging er fout in dit geval?

Stel uw partner opent 1SA en u hebt 8 punten en een vierkaart harten. U biedt 2 klaveren. Uw partner antwoordt 2SA (beide 4-kaarten hoog) en dan gaat u dus op weg naar een harten contract. De één biedt meteen 3 harten, de ander transfereert via 3 ruiten. U past in ieder geval nooit.

In dit geval werd gepast, omdat Oost uit de uitleg van West had begrepen, dat het "Stayman" bod niet overkwam. Daarom paste ze. Dit is een schoolvoorbeeld van gebruik maken van ongeoorloofde informatie. Omdat West aan Zuid uitlegt, dat de klaveren echt zijn is Oost gewaarschuwd en past. De uitleg is UITSLUITEND bedoeld voor de tegenstanders en Oost moet deze uitleg wel aanhoren, maar mag er geen gebruik van maken. Als in de bovenstaande "normale" situatie na een 2SA antwoord op weg wordt gegaan naar een hartencontract, zou dat hier ook moeten.

De tweede fout die Oost maakte was bij de uitkomst.

Als de tegenstander een uitleg vraagt en je partner geeft verkeerde uitleg (het gaat dus alleen om het uitleggen wat de afspraken zijn), dan moet je dat corrigeren. Echter, alles op zijn tijd.

Als je partner verkeerd heeft uitgelegd en je wordt de spelende partij, dan moet je de tegenstander informeren na de laatste pas, voordat uitgekomen wordt. Als je tegenspeler wordt, moet je de tegenstander informeren aan het einde van het spel. In beide gevallen is het het beste als je op dat moment even om een arbiter vraagt.

Let wel: als de afspraak is, dat bij een volg-sans geen conventies worden gespeeld, dan was er qua uitleg niets aan de hand en legde West correct uit. Oost bood echter verkeerd en verkeerd bieden is in (bijna) alle gevallen iets wat niet strafbaar is, en dus ook geen correctie behoefde. Consequent doorbieden op een antwoord op 2 klaveren moet echter wel gebeuren.

Deze situatie (conventies op een volg-sans of tussenbieden door de tegenpartij na een SA opening) komt vaker voor dan u denkt en het is goed te weten dat in principe hierna elke conventie gealerteerd moet worden. Het is maar dat u het weet. Het staat u vrij om hier uw voordeel uit te halen. In bovenstaand voorbeeld wordt 2SA contract gecorrigeerd naar 3 Harten min 1 en dus een goede score voor Noord/Zuid.

Nu horen we u al zeggen: ja, maar dan moet je de uitleg maar vragen nadat het bieden is afgelopen. Daar zit wat in, want er kan geen ongeoorloofde informatie worden gegeven en niet gebruikt. U bent echter ook beperkt. Als u precies weet wat een bod van de tegenpartij betekent, kan u ook nog wat doen, zoals een tussenbod, een uitkomst doublet of een uitneembod. Als er pas na de laatste pas een mogelijkheid tot correctie komt, ben je vaak al te hoog aangeland om nog iets te doen en omdat alleen de laatste pas van de laatste tegenstander terug mag, is het nog maar de vraag of uw partner ineens spontaan iets zou bieden waarvan achteraf dan bleek dat u een fit hebt.

Als u zelf niets van plan bent, is het wellicht verstandig om later eventueel uitleg te vragen, maar het is niet juist uw handelwijze aan tafel af te stemmen op mogelijke overtredingen van de tegenstander.


Terug naar het overzicht Achterkantjes
Terug naar hoofd menu