Puppet Stayman

In het achterkantje over de verdediging tegen de Muiderberg wordt gesproken over Puppet Stayman. Deze conventie is een vereenvoudigde versie van Niemeijer en meestal beginnen licht gevorderde bridgers met Puppet Stayman om eventueel later op Niemeijer over te stappen.

Uitgangspunt is het SA bod. Volgens boekje 1 moet dat een evenwichtige verdeling zijn met eventueel een 5-kaart laag. Maar als je 16 punten hebt en een niet al te sterke 5-kaart hoog, bijvoorbeeld ª ABTxx, dan is het in het tweede bod uiterst moeilijk om aan partner aan te geven dat je 16 punten hebt. Je ziet dan ook, dat vele paren tegenwoordig ook met een niet al te sterke 5-kaart hoog de punten de voorrang geven en dus SA openen.

Als de partner van de openaar een 3-kaart heeft, wordt vervolgens nooit een 5-3 fit gevonden en eindig je in een SA contract waar een troefcontract betere kansen zou bieden. Om achter een 5- of een 4-kaart hoge kleur van de SA openaar te komen, is Puppet Stayman uitgevonden en dat gaat als volgt:

Na 1SA antwoordt partner 2§ (dit bod moet gealerteerd worden)
   (andere biedingen zoals 2¨ , 2© , 2ª , 2SA en 3§ blijven gewoon hun betekenis houden).

Op 2§ zijn de volgende antwoorden mogelijk:
2¨ - Ik heb geen 5-kaart hoog, maar wel een (of twee) 4-kaart (en) hoog (alerteren)
2© - 5-kaart ©
2ª - 5-kaart ª
2SA Geen 4-kaart of 5-kaart hoog.

Op het 2¨ bod moeten we nog even ingaan. De openaar heeft dus wel een 4-kaart hoog en je wilt, dat openaar het contract speelt. De volgende mogelijkheden dienen zich aan na 1SA-2§ -2¨ :

2 © - belooft een vierkaart schoppen !! (alerteren)
2 ª - belooft een vierkaart harten !! (alerteren)
    (Als de openaar een vierkaart heeft in de andere hoge kleur, zal hij 2SA bieden.)
2 SA geen vierkaart hoge kleur (of 3 SA, idem maar 10+ punten)
3 ¨ - twee vierkaarten hoog, kies zelf maar (alerteren).

Dit heeft altijd tot gevolg, dat de SA openaar het contract speelt. Afhankelijk van de kracht van de partner van de openaar zal deze partner het eindbod bepalen. Bij een troeffit zal dat gebeuren op losers, bij een SA contract op punten.

Ten opzichte van "gewoon" Stayman verandert er niet veel aan de afspraken. Omdat bij een 4-4 fit deze altijd wordt aangegeven op 2ª of 3© door de openaar (na het bod van de "andere" kleur door de partner), kan je ook afspreken om in plaats van de 3¨ als "Stayman in doubt" hiervoor 3SA te gebruiken: als de partner van de openaar na het kleurbod van de openaar SA biedt, heeft hij exact een 4-3-3-3 verdeling. Als de openaar dit ook heeft is 3SA meer kansrijk dan 4 in een hoge kleur.

Kijk eens naar onderstaande situatie:

West

Oost

ª AH

ª T42

© ABT42

© H98

¨ H87

¨ VB62

§ V75

§ HB4

Traditioneel krijg je iets van: 1© - 2¨ (10+ punten, 4+ in ¨ ) - 3SA (© te zwak om te herhalen) - pas
Bij Puppet Stayman krijg je: 1SA - 2§ (5 kaart hoog?) - 2© (Ja, © ) - 4© (fit plus punten)
3SA gaat down op de schoppen als de leider niet in staat is tijdig de © V te vinden. 4© wordt altijd gemaakt en als de leider © V vindt, heeft hij een overslag.


Terug naar het overzicht Achterkantjes
Terug naar hoofd menu