Redoublet als vast onderdeel van het biedsysteem

Net zoals je bij gebruik van het negatieve doublet (na een tussenbod van de tegenpartij) de mogelijkheid hebt om extra informatie aan je partner te geven, heb je dat ook na een doublet van de tegenpartij: het redoublet.

Veel bridgers gebruiken het redoublet zelden en dat is jammer, want als je goede afspraken maakt omtrent het gebruik van het redoublet, kan dit een belangrijke aanvulling zijn op het biedarsenaal.

Nadat partner heeft geopend en rechts doubleert, hebben we de volgende mogelijkheden:

Redoublet
Dit belooft 8 of meer punten, het zegt niets over het wel of niet hebben van steun in partners kleur. Wel geeft het aan, dat we de meerderheid aan punten hebben en dat we bereid zijn de tegenstander gedoubleerd down te spelen op 2- of 3 niveau, als later blijkt dat wij en zij geen fit hebben. Dit betekent automatisch, dat elk bod anders dan redoublet of een sprongbod, 0-7 punten belooft.

Bod in een nieuwe kleur
Dit belooft 3-7 punten, het ontkent steun in partners kleur (want steun gaat in dit geval voor) en is een poging om op een laag niveau een fit te vinden voordat de tegenstander hem gevonden heeft. Op 1 niveau kan je een vierkaart bieden, op 2- niveau heb je minimaal een vijfkaart nodig.

Een sprongbod in een nieuwe kleur
Hier handhaven we de "traditionele" betekenis: minimaal 6-kaart en openingskracht, manche forcing. In een situatie zij kwetsbaar tegen wij niet kwetsbaar kan evengoed een redoublet worden gegeven waarna elk bod van de tegenpartij gedoubleerd down gespeeld wordt.

Steun van partners kleur
Dit belooft 0-7 punten, maar hierbij komt nog iets bijzonders: we bieden meteen zoveel slagen als dat we troeven samen hebben (zie hiervoor ook het achterkantje over de LAW of Total Tricks). Als partner 1ª opent (5 kaart), rechts doubleert en je hebt 3 punten en een 3-kaart ª mee, dan bied je meteen 2ª . Waar bijna ieder ander past, bied je het aantal troeven wat je minimaal samen hebt (8) als het aantal slagen (8). Het wordt nu voor de linker tegenstander ineens heel moeilijk om nog een fit te vinden in een andere kleur, want dan moet hij meteen op 3 hoogte bieden.

Volgens de LAW moet je meteen 2ª bieden, maar omdat we nu ook weten, dat het alleen gebeurt met 0-7 punten, zal partner niet meteen dollartekens in zijn ogen krijgen en naar de manche rennen, want hij weet dat je zwak bent. Als je eerst past en pas later de schoppen bevestigt, is er een grote kans dat de tegenstanders inmiddels hun fit hebben gevonden.

Als je dus een vierkaart ª mee hebt, kan je ook meteen 3ª bieden en met een vijfkaart ª meteen 4ª , zoals de LAW voorschrijft. Let wel op: als je een lage honneur in de vermoedelijke kleur van de tegenpartij hebt (vrouw of boer), bied dan 1 niveau lager.

Pas
Dit belooft 0-7 punten, geen vierkaart die hoger is dan partners kleur (anders was die op 1 niveau geboden) en geen 5 kaart (anders was die zelfs nog op 2-niveau geboden). Een 1SA antwoord na het doublet van de tegenstander komt dan meestal niet voor. Kan je geen kleur bieden, bied dan 1SA met 6-7 punten

Door op deze manier te bieden bereik je dat partner snel weet wie de punten hebben, hoe het met de verdeling zit en wat er eventueel mogelijk is, zonder al te ver door te draven. Tegelijk wordt het de tegenstander heel lastig gemaakt om een fit te vinden en uit te zoeken waar de punten zitten. De kans dat de manche gemist wordt of dat een niet maakbare manche wordt geboden door de tegenstanders is groter dan bij onszelf, want wij weten inmiddels wel hoe de krachten verdeeld zijn.


Terug naar het overzicht Achterkantjes
Terug naar hoofd menu