Stayman en Jacobi

De meeste bridgers spelen Stayman en Jacobi, maar toch weet niet iedereen wat er geboden moet worden in elke situatie. We gaan uit van een 1SA opening van partner. Stel, je hebt een vijfkaart © . Je biedt dan 2¨ en partner antwoordt 2© .

Als je minder dan 8 punten hebt, zal hier het bieden eindigen. Heb je meer dan 7 punten, dan kan de manche er in zitten, maar welke? Als partner een 3-kaart © heeft, denk je al gauw aan een hartencontract, vooral als je je losers mee mag tellen. Als partner een 2-kaart heeft, kom je in SA terecht en dan werken losers tegen je. Bij minder dan 8 punten pas je dus.

Bij 8-9 punten en een 5-kaart © biedt je nu 2SA. Dit omschrijft je kaart precies. Als partner 16-17 punten heeft, zal hij de manche bieden: bij een 3-kaart © wordt 4© geboden en anders 3SA. Als partner 15 punten heeft zal hij passen (2-kaart © ) of 3© bieden. In dat laatste geval kan je met losers werken en eventueel 4© bieden.

Mocht je toevallig een 6-kaart © hebben, dan heb je altijd een fit (partner heeft minimaal 2 hartens) en dus kan je na partnerís verplichte 2© antwoord meteen jouw limiet aangeven: pas, 3© of 4© .

Als je een vierkaart hoge kleur hebt, is het alleen interessant om troef te spelen, als er een manche in zit. Je hebt dus minimaal 8 punten nodig om iets te bieden. Heb je een vierkaart © en/of ª dan bied je 2§ . Openaar heeft nu drie keuzes: 2¨ (geen vierkaart hoog), 2© (vierkaart © , mogelijk ook vierkaart ª ) en 2ª (vierkaart ª ). Als openaar jouw vierkaart biedt, dan heb je "dus" een fit en kan je een limietbod geven op 3- of 4-hoogte. Mocht je toevallig sterker zijn, dan kan je overgaan tot controlebiedingen, azen vragen, enz. Als openaar jouw kleur niet noemt, zwaai je af in SA. Bij 8-9 punten 2SA en bij 10+ 3SA. Ook hier zou je naar slem kunnen gaan als je een hoop punten hebt.

Als openaar twee vierkaarten hoog heeft en jij hebt een vierkaart ª , dan gaat het als volgt: 1SA-2§ -2© -2SA-3ª . Eigenlijk heel logisch: je hebt een vierkaart hoog en vraagt aan openaar of hij die kleur ook heeft. Als hij © aangeeft en jij zwaait af naar SA, heb jij "dus" een vierkaart ª . Met twee vierkaarten hoog, zal openaar dan alsnog ª bieden. Met 2- of 3SA heb jij je kracht inmiddels aangegeven.

Op cursus leerde je, dat in dit laatste geval 2SA geboden wordt door de openaar. Om de sterke hand te laten spelen zal je vervolgens een transfer bod doen (3¨ voor de © en 3© voor de ª ). Openaar biedt dan de juiste kleur en als je 8-9 punten hebt zal je passen. Als openaar sterk is (16-17) mis je de manche. Als je afspreekt dat openaar bij 16-17 meteen op 4-hoogte biedt, mis je de mogelijke controlebiedingen. Vandaar dat het onze voorkeur is om in geval van beide vierkaarten hoog eerst © te bieden.


Terug naar het overzicht Achterkantjes
Terug naar hoofd menu