Het is maar een volgbod

De meeste misverstanden zie je gebeuren bij een volgbod. Partner heeft nog niet gepast, voor hem wordt een bod gedaan en partner volgt. Hoe sterk is partner?

Als je daar geen afspraken over hebt, zit je binnen de kortste keren aan de verkeerde kant van de score: je steunt sterk, komt te hoog en gaat down of je schat partner zwak in, past en mist de manche.

Velen gaan er van uit, dat als partner een opening heeft, hij eerst doubleert om die opening aan te geven. Dat is slechts één stukje informatie. Je weet dan niet of partner een vijfkaart heeft en je weet trouwens ook niet hoe sterk die opening is. Als je na een volgbod een bijbod wil doen, weet partner waarschijnlijk ook niet hoe sterk je zelf bent. Het is een groot misverstand om te denken dat een volgbod per definitie zwak is. Kijk eens naar de volgende afspraken en pas ze eventueel toe, zodat je met je partner beter tot een goed eindbod komt:

Als partner eerst heeft gepast en daarna een volgbod doet, heeft hij geen opening, maar wel minimaal een vijfkaart en maximaal 8 losers (of 7 indien kwetsbaar op 2- niveau). Als je geen losers telt, ga dan uit van "de regel van 2 en 3".

Als partner doubleert, belooft hij een eigen opening, in principe kort in de openingskleur (meestal wel een vierkaart in de hoogst overgebleven kleur) en ontkent een vijfkaart. Als je daarna een kleur biedt (je langste c.q. beste kleur) en partner biedt daarna een eigen kleur, dan heeft hij minimaal een vijfkaart en minimaal 16 punten.

Als partner volgt, belooft hij maximaal 15 punten, een vijfkaart in de geboden kleur en maximaal 8 c.q. 7 losers. Hij kan natuurlijk ook 5 punten hebben, maar dan heeft hij nog steeds een vijfkaart en een maximum aantal losers.

Als partner doubleert, hoe weet hij dan hoe sterk jij bent?
Als partner doubleert en rechts past, moet je bieden, ook al heb je 0 punten (behalve wanneer je een 6-kaart hebt in de kleur van de tegenpartij, maar dat komt niet al te vaak voor). Om partner aan te geven of je "iets" mee hebt of niet, kijk je naar de punten (losers werkt alleen bij een troeffit). Als je op1 hoogte blijft, ben je minimaal (0 tot 9 punten). Als je verplicht wordt om te bieden, je je kleur niet op 1- niveau kan aangeven en toch op 1-hoogte wilt blijven, is vaak 1SA het aangewezen bod. In dit geval betekent het niet dat je dan ook een stop hebt in de kleur van de tegenpartij. Heb je 10 punten of meer, bied dan je kleur op 2-hoogte. Partner weet dan, dat je samen de meeste punten hebt en mogelijk kan je naar een manche.

Wordt na partners doublet wel door de rechter tegenstander geboden, dan ontheft je dat van de verplichting tot bieden. Een bod op 1 niveau belooft dan minimaal 6 punten en een doublet (negatief) belooft minimaal 7 punten en een vierkaart in de hoogste van de overgebleven kleuren.

Je moet er rekening mee houden, dat wanneer je (verplicht) biedt op 1 hoogte, partner daarna rustig mag passen en dat zou jammer zijn als er een manche mogelijk is.

Als partner doubleert en je hebt zelf een uitgesproken kleur (minimaal een goede 6-kaart), ga dan uit van losers tellen. Partner heeft een opening (7 losers), tel je eigen losers erbij op en bied meteen op het juiste niveau je eigen kleur. Als partner daarna SA biedt (minimale opening), herhaal dan je kleur als eindbod. Biedt partner zijn eigen kleur (minimaal 5 kaart en 16 punten), dan zijn er nog veel meer mooie contracten mogelijk.

Dit zijn slechts een paar richtlijnen. Het belangrijkste is natuurlijk dat je met je partner goede afspraken maakt, zodat er weinig misverstanden ontstaan.


Terug naar het overzicht Achterkantjes
Terug naar hoofd menu